Badania

Różnorodna oferta badań prowadzonych przez nasz zespół skierowana jest nie tylko do firm realizujących projekty finansowane z UE, ale także do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które czują potrzebę pogłębienia swojej wiedzy o sytuacji rynkowej, w której się znajdują. Jeśli chcesz lepiej poznać swoich klientów, zrozumieć motywacje konsumentów, do których chcesz dotrzeć ze swoim produktem lub usługą, ulepszyć produkt lub dostosować jego cenę do realiów rynku, skroimy ofertę pod twoje potrzeby i możliwości.

T. 61 835 00 98
E. badania@ecdf.pl

Nasza oferta

 • Badania w ramach projektów finansowanych z UE
 • Badania marketingowe
  • Badania konsumentów
  • Badania produktu
  • Badania cen
  • Badania kanałów sprzedaży
 • Badania ewaluacyjne
  • Ewaluacja projektów
  • Ewaluacja programów i polityk rozwojowych
 • Nasze metody i techniki badawcze
  • Desk research
  • Mystery shopping
  • Benchmarking
  • Wywiad telefoniczny – CATI
  • Ankieta internetowa – CAWI
  • Wywiady kwestionariuszowe – F2F
  • Wywiady grupowe – FGI
  • Indywidualne wywiady pogłębione – IDI
 • Badania w ramach projektów finansowanych z UE

  W ECDF najlepiej znamy się na projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego nasze doświadczenie wykorzystujemy przy prowadzeniu badań dla firm realizujących projekty unijne. Wykonamy dla ciebie:

  • identyfikację grup docelowych,
  • diagnozę potrzeb i problemów grup docelowych,
  • weryfikację polityki cenowej,
  • testowanie produktu lub usługi pod względem innowacyjności.

  Nasze rekomendacje dostosowane są do wymogów formalnych obowiązujących projekty UE w konkretnych programach dotacyjnych.

  Wróć do listy

  Badania marketingowe

  Przeprowadzimy dla ciebie szereg badań, dzięki którym znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Jaki powinien być mój produkt?
  • Kto go kupi?
  • W jakiej cenie należy go sprzedawać?
  • Jakimi kanałami go dystrybuować?

  Wyniki naszych badań pozwolą znacząco zredukować ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych.

  Wróć do listy

  Badania konsumentów

  Dzięki badaniom grup docelowych twoich produktów lub usług dowiesz się, kim są twoi klienci oraz według jakich kryteriów można ich podzielić. Określimy, które grupy konsumentów są najatrakcyjniejsze dla twojej firmy, a którymi nie warto się zajmować.

  Wróć do listy

  Badania produktu

  Często pozornie nieistotne dla producenta szczegóły decydują o wyborach klientów. Dlatego w naszych badaniach dotyczących produktu głos oddajemy konsumentom i pozwalamy im samodzielnie testować, korygować i tworzyć wymarzony produkt. Dzięki nowej wiedzy dopasujesz ofertę do indywidualnych potrzeb twoich klientów.

  Wróć do listy

  Badania cen

  Nie wiesz jaką cenę zaproponować za swój produkt? Badania elastyczności cenowej są właśnie dla ciebie. Sprawdzimy ceny konkurencji oraz akceptowany przez poszczególne grupy klientów poziom cenowy za oferowany produkt lub markę. Dzięki temu ustalimy optymalną cenę produktu, która zapewni ci maksymalne korzyści.

  Wróć do listy

  Badania kanałów sprzedaży

  Jeśli twój produkt lub usługa są już na rynku, powinieneś kontrolować czy konsumenci mają rzeczywistą szansę na dotarcie do twoich towarów. Sprawdzimy czy twoje produkty są dostępne i odpowiednio eksponowane w sklepach i punktach handlowych oraz zbadamy jakość obsługi klienta przez twoich pracowników.

  Wróć do listy

  Badania ewaluacyjne

  Ewaluacja pozwala dokładnie poznać wszystkie efekty zrealizowanego projektu, programu lub polityki rozwojowej, zazwyczaj znacznie wykraczające poza rezultaty ujęte we wskaźnikach jego realizacji.

  Ten rodzaj badań nie tylko weryfikuje efekty działań – określa też bariery tworzące się w toku realizacji projektów. Dzięki ich diagnozie i wiarygodnej ocenie wybierzesz kierunek działania, który pozwoli ci uniknąć problemów.

  Wróć do listy

  Ewaluacja projektów

  Niemal wszystkie projekty współfinansowane ze środków unijnych wymagają przeprowadzenia ewaluacji. Zaangażowanie do ewaluacji wykonawcy zewnętrznego pozwala na uzyskanie bardziej obiektywnych wyników, a tym samym wyższych ocen od instytucji dysponujących środkami. Sytuacja taka zapewnia też pełen obiektywizm wyników badania. Co więcej, dysponujemy metodami badania trudno mierzalnych efektów twojego projektu, jak chociażby przyrost wiedzy i umiejętności uczestników  czy zmiany w ich postawach. Dzięki temu wyniki zrealizowanej ewaluacji umożliwiają wdrażanie ulepszeń do dalszych działań projektowych lub kolejnych projektów.

  Dodatkową korzyścią z przygotowanego przez nas raportu jest możliwość wykorzystania konkretnych wskazówek do realizacji kolejnych projektów, takie jak ranking trenerów (pozwala wykluczyć nieefektywnych szkoleniowców) czy ocenę skuteczności zastosowanych kanałów promocyjnych i rekrutacyjnych.

  Wróć do listy

  Ewaluacja programów i polityk rozwojowych

  Na zlecenie instytucji zarządzających programami operacyjnymi UE realizujemy regionalne i ogólnopolskie badania ewaluacyjne programów i polityk rozwojowych.

  Do realizacji każdego projektu badawczego angażujemy zewnętrznych ekspertów z dziedziny będącej przedmiotem ewaluacji. Dzięki temu wnioski i rekomendacje zawarte w raportach są adekwatne i użyteczne dla dalszego wdrażania programów unijnych.

  Specjalizujemy się zwłaszcza w badaniach z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i edukacji, a także wsparcia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

  Wróć do listy

  Nasze metody i techniki badawcze

  Pracę nad projektami badawczymi zaczynamy od poznania twoich potrzeb, dzięki czemu możemy dobrać optymalny zestaw metod i technik badawczych. Poznaj te, które stosujemy najczęściej.

  Wróć do listy

  Desk research

  Polega na zebraniu i uporządkowaniu informacji dotyczących danej branży, procesu biznesowego czy segmentu klientów, które rozproszone są w różnych miejscach – raportach, publikacjach naukowych czy bazach danych. Doświadczenie pozwala nam działać szybko i efektywnie.

  Wróć do listy

  Mystery shopping

  Jest dla ciebie, jeśli chcesz ocenić jakość obsługi klientów. Badacze wchodzą tu w rolę klientów oraz skrupulatnie rejestrują sposób zachowania personelu przy próbie zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Mystery shopping pozwoli opracować programy szkoleniowe dla sprzedawców oraz określić poziom cen i konkurencyjności obsługi.

  Wróć do listy

  Benchmarking

  Polega na porównaniu Twojej firmy z konkurencją pod kątem oferowanych produktów, stosowanych modeli biznesowych, form promocji i reklamy czy systemów lojalnościowych. Pozwala wskazać kluczowe elementy, które przesądzają o biznesowym sukcesie w Twojej branży.

  Wróć do listy

  Wywiad telefoniczny – CATI

  CATI to wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, który pozwala szybko i niedrogo dotrzeć do różnych grup społecznych. Umożliwia uzyskanie zbiorczych informacji o opiniach odbiorców na interesujący nas temat, m.in. pozwala określić poziom zainteresowania produktem i usługą w poszczególnych grupach klientów, znajomość konkurencyjnych marek oraz elastyczność cenową.

  Wróć do listy

  Ankieta internetowa – CAWI

  CAWI, czyli ankietę internetową, wybieramy wtedy, gdy chcemy szybko dotrzeć do konsumentów aktywnych w Internecie z badaniem tematów wymagających poczucia anonimowości.

  Wróć do listy

  Wywiady kwestionariuszowe – F2F

  Wywiady kwestionariuszowe PAPI są prowadzone przez ankieterów bezpośrednio w domach czy biurach respondentów. Badamy reprezentatywne grupy respondentów, aby ekstrapolować wyniki na całe populacje badanych.

  Wróć do listy

  Wywiady grupowe – FGI

  FGI to inaczej zogniskowane wywiady grupowe. Podczas nich moderujemy swobodną dyskusję w grupie składającej się od 6 do 12 osób na wybrany temat czy zestawy tematów. Dynamiczna wymiana opinii może być wykorzystywana zarówno w badaniach marketingowych, w badaniach rynku, opinii, jak też badaniach społecznych i ewaluacji. FGI ma wiele zastosowań, m. in. do:

  • uzyskania wskazówek dotyczących testowanego przez uczestników nowego produktu oraz produktów konkurencji,
  • rozwijanie twórczych koncepcji, oceny pomysłów,
  • zrozumienie preferencji, opinii i zachowań, reakcji na konkretne działania,
  • wypracowanie rozwiązań określonych problemów.

  Wywiad trwa najczęściej około półtorej godziny i jest rejestrowany kamerami. Można go również obserwować zza lustra weneckiego.

  Wróć do listy

  Indywidualne wywiady pogłębione – IDI

  Chcesz poznać opinie pojedynczych osób, które są kluczowymi odbiorcami twoich produktów lub usług, strategicznymi partnerami biznesowymi lub zewnętrznymi ekspertami? Zaproponujemy ci IDI – indywidualne wywiady pogłębione. Są to swobodne, nieustrukturyzowane rozmowy, dzięki którym uzyskujemy szczere i użyteczne informacje, jakich uzyskanie nie jest możliwe w przypadku realizacji badań ankietowych

  W przypadku braku możliwości realizacji wywiadów indywidualnych, realizujemy również telefoniczne wywiady pogłębione (TDI).

  Wróć do listy